ŻEBY MIEĆ NAPRAWDĘ DOBRY POMYSŁ

TRZEBA MIEĆ WIELE POMYSŁÓW.

Thomas Edison

Minęło 25 lat od powołania Państwowej Straży Pożarnej.

Przez te ćwierć wieku nasza formacja stale się rozwijała i doskonaliła, nadążając za zmieniającą się rzeczywistością.

Wszystko po to, aby móc skutecznie zapobiegać zagrożeniom, a w razie ich wystąpienia – ograniczać skutki. Istnieją jednak takie elementy naszej służby, które są i będą zawsze trwałe i niezmienne.

To honor, poświęcenie i przywiązanie do tradycji.

Ich symbole zawarte są w znaku Państwowej Straży Pożarnej. Znaku, który rozpoznawalny jest nie tylko przez funkcjonariuszy PSP, ale również stał się już wizytówką naszej formacji na arenie międzynarodowej.

Z okazji jubileuszu PSP podjąłem decyzję o rewitalizacji znaku graficznego (logo) PSP. Było to zadanie bardzo pracochłonne, wymagające przede wszystkim niezwykłej precyzji. Tylko osoba znająca ducha naszej służby mogła odnaleźć i uporządkować ukryte w znaku przesłanie. Zadania tego podjął się artysta grafik Zbigniew Stasik – autor naszego „emblematu”.

W podsumowaniu do swojej pracy Zbigniew Stasik napisał: „Pierwsze szkice w poszukiwaniu graficznego przedstawienia elementów z wyposażenia w pracy strażaka powstały 25 lat temu. Stworzenie kompozycji znaku z tych elementów, połączenie ich w logiczną całość spowodowało powstanie konstrukcji graficznej. Ustawia się w niej wzajemne proporcje – plany, grubość kreski, tak aby znak stał się logiczną, wizualną, czytelną całością. Logo składa się z kilku znaków – symboli.

Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje o nowych produktach w ramach księgi znaku sposobach druku itp.

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

Identyfikacja wizualna
Państwowej Straży Pożarnej

Identyfikacja wizualna - podstawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku marki firmy na rynku.

Brand book, czy też po prostu księga znaku, jest dokumentem wyznaczającym, w jaki sposób należy za pomocą identyfikacji wizualnej marki komunikować się ze społeczeństwem, organizacjami czy wewnątrz instytucji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna.

Nadrzędną funkcją brand booka jest prezentowanie zasad wykorzystania identyfikacji wizualnej marki. W księdze znaku zostały spisane reguły dotyczące tego, na co można sobie pozwolić, tworząc wariacje na temat logo marki, czego unikać, a co jest całkowicie zakazane. A wszystko po to, aby strzec spójnego i poprawnego wizerunku firmy. Brand book to instrukcja dla grafików, project managerów, osób odpowiedzialnych za kanały social media czy zewnętrznych firm marketingowych, dzięki której nie zbłądzimy, przygotowując elementy identyfikacji wizualnej marki.

Proces projektowy identyfikacji wizualnej

Prace projektowe nad identyfikacją wizualną rozpoczęły się w 2017 roku i trwają do dnia dzisiejszego...

Kształtowanie jednorodnego wizerunku Państwowej Straży Pożarnej jest zadaniem zarówno funkcjonariuszy jak i pracowników cywilnych. Księga identyfikacji wizualnej ma to zadanie ułatwić.
A materiały umieszczane na stronie będą sukcesywnie wgrywane w celu rozszerzenia bazy pomysłów jak można kształtować komunikację wizualną.

Autorem prac oraz strony www jest:
Michał Kłosiński - projektowanie.online