BUDOWA ZNAKU
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Budowa znaku oraz pole ochronne

Budowa znaku
Państwowej Straży Pożarnej

Sygnetem (częścią graficzną) logo jest godło Państwowej Straży Pożarnej narysowane w 1992 roku, inspirowane zespołem elementów, które wchodziły w skład wyposażenia każdego strażaka.

Główną pracą związaną z rewitalizacją logo było jego uproszczenie oraz uwypuklenie poszczególnych elementów w celu stworzenia logotypu umożliwiającego jego wykorzystanie na różnego rodzaju materiałach bez ograniczeń w sposobie nadruku. W ramach realizacji projektu głównego przyjęto zasadę, aby logo można było aplikować na różne powierzchnie przy wykorzystaniu szeregu technik nadruku bez utraty czytelności.

Logotyp (część słowno-graficzna) znaku składa się z dwóch wersów - podstawowego z napisem: PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA, stworzonego krojem pisma o nazwie Nunito w odmianie Semi Bold oraz (np. możemy go tak nazwać) pobocznego z napisem: KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, stworzonego krojem pisma o nazwie Open Sans w odmianie Light.

Pierwszy wiersz logotypu jest niezmienny dla wszystkich odmian logotypu, zaś drugi wiersz możemy modyfikować w zależności od potrzeb, wpisując:

a) nazwę jednostki organizacyjnej, np. Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie,

b) nazwę kierownika jednostki organizacyjnej, np. Łódzki Komendant Wojewódzki PSP.

Wszystkie elementy logotypu są wyśrodkowane względem siebie.

BUDOWA ZNAKU
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Pole ochronne

Pole ochronne

znaku

Pole podstawowe to minimalny obszar dla znaku w określonym polu zamkniętym na kolorowym tle.

Znak nie może zbliżyć się na dole, na górze oraz po lewej i prawej stronie do krawędzi pola na mniej niż odległość stanowiącą 1/5 szerokości sygnetu (a). Obszar wokół znaku, w obrębie którego nie może się pojawić żadna obca forma, zarówno graficzna, jak i tekstowa to pole ochronne. Pole ochronne logo to obszar równy 1/5 szerokości sygnetu.

Wyjątkiem, w którym dopuszczalne jest naruszenie pola podstawowego i ochronnego, jest rozwinięcie znaku poprzez dodanie pełnej nazwy kierownika jednostki organizacyjnej lub nazwy jednostki organizacyjnej.

 

BUDOWA ZNAKU
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Kompozycja znaku

Kompozycja

znaku

Dopuszcza się modyfikowanie logotypu w celu zdefiniowania jednostki organizacyjnej np. Komendy Powiatowej, Miejskiej PSP itd.

Konstruowanie znaku dla poszczególnych jednostek organizacyjnych lub kierowników jednostek organizacyjnych odbywa się poprzez modyfikację drugiego wiersza, dodając odpowiedni napis. Należy bezwzględnie zachować odpowiedni krój pisma zgodnie z wytycznymi opisanymi powyżej.

Przykład podstawowego wykorzystania logotypu